_DSC8808 YouTube.jpg

Photo gallery

Smiling for Butterfly
Smiling for Butterfly

by Elisa Casula

press to zoom
Vigyázz Judit
Vigyázz Judit

by Mario Finotti

press to zoom
Eye
Eye

by Giovanni Puliafito

press to zoom
Portrait
Portrait

by Rosamagda Taverna

press to zoom
Dressing or undressing
Dressing or undressing

by Rosamagda Taverna

press to zoom
Rossini's bust
Rossini's bust

by Giovanni Puliafito

press to zoom
Have fun with Gioachino
Have fun with Gioachino

by Giovanni Puliafito

press to zoom
V
V

by Rosamagda Taverna

press to zoom
B/w
B/w

by Rosamagda Taverna

press to zoom