_DSC8808 YouTube.jpg

Photo gallery

Eye
Eye

by Giovanni Puliafito

Portrait
Portrait

by Rosamagda Taverna

Dressing or undressing
Dressing or undressing

by Rosamagda Taverna

Rossini's bust
Rossini's bust

by Giovanni Puliafito

Have fun with Gioachino
Have fun with Gioachino

by Giovanni Puliafito

V
V

by Rosamagda Taverna

B/w
B/w

by Rosamagda Taverna

Evil conductor
Evil conductor

by Giovanni Puliafito

Verdi's Requiem
Verdi's Requiem

by Giovanni Puliafito